تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

کمال حسینی: در دوره جدید تحریم‌ها نگاه به بخش‌خصوصی متفاوت باشد

گفت‌وگو در رادیو مجازی صبح قزوین

کمال حسینی: در دوره جدید تحریم‌ها نگاه به بخش‌خصوصی متفاوت باشد

سید کمال حسینی رییس اتاق کردستان و عضو هیات نمایندگان صبح قزوین درباره تحریم‌های جدید و راهکارهای عبور از آن با رادیومجازی صبح قزوین گفت‌وگو کرد.