تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

حسین سلاح‌ورزی: سامانه سنا به جای نیما مبنای فروش ارز صادرات شود

[ویدئو]

حسین سلاح‌ورزی: سامانه سنا به جای نیما مبنای فروش ارز صادرات شود

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس صبح قزوین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در مورد فرشو ارز صادراتی گفت: پیشنهاد می‌شود که ارز حاصل از صادرات با نرخ سامانه سنا فروخته شود چراکه بهای تمام‌شده تولید و صادرات بر این اساس محاسبه می‌شود.

۱۳ آذر ۱۳۹۷

شناسه : ۱۶۵۹۰