تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

تأخیر ۴۹درصدی پروازهای فرودگاه مهرآباد در اسفند ۹۶

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: ۱۶ شرکت هوایی درمجموع پنج هزار و ۵۰۰ پرواز در اسفندماه سال گذشته از طریق فرودگاه مهرآباد انجام دادند که حدود ۴۹ درصد آن با تأخیر انجام شده است .

از پنج هزار و ۵۰۰ پرواز فرودگاه مهرآباد در اسفندماه سال گذشته ۲ هزار و ۶۹۱ پرواز با تأخیر و ۲ هزار و ۸۰۹ پرواز به‌موقع انجام شد.

با تأخیر۴۹ درصدی پروازها، شرکت هواپیمایی تفتان با داشتن یک پرواز که آن‌هم با تأخیر انجام شد در این ماه در رأس بیشترین تأخیرها قرار گرفت و پس‌ازآن شرکت ساها با ۶۴ درصد و ایران ایر با ۶۳ درصد در رتبه بعدی قرار گرفتند.

در این ماه ۵۵ درصد پروازهای شرکت هوایی آسمان و ۵۴ درصد پرواز شرکت هوایی کارون و ۵۳ درصد شرکت هوایی زاگرس از فرودگاه مهرآباد با تأخیر انجام شده است.

در اسفندماه سال ۹۶ شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۷۸۴ مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۳۵۲ پرواز آن به‌موقع و ۴۳۲ پرواز با تأخیر صورت گرفت.

همچنین در این ماه تعداد پروازهای هوایی شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد ۶۵۸ مورد بود که ۴۱۶ پرواز آن به‌موقع و ۲۴۲ پرواز آن با تأخیر انجام شد.

در مدت یاد شده شرکت هوایی آتا ایر موفق شد ۵۵۸ پرواز از مهرآباد داشته باشد که ۴۲۳ مورد آن به‌موقع و ۲۳۴ پرواز آن با تأخیر بود.

شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه ۷۱۳ پرواز انجام داد که ۲۶۶ پرواز آن به‌موقع و ۴۴۷ مورد آن با تأخیر همراه شد.

بر اساس این گزارش، در اسفندماه ۹۶ شرکت هوایی زاگرس ایر درمجموع ۵۹۳ پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که ۲۷۹ پرواز آن به‌موقع و ۳۱۴مورد آن با تأخیر بود.

شرکت هوایی کاسپین نیز در این ماه ۳۶۴ پرواز از مهرآباد داشت که ۱۹۷ مورد آن به‌موقع و ۱۶۷ پرواز آن با تأخیر انجام شد.

شرکت هوایی کیش ایر در اسفندماه درمجموع ۴۲۳ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۲۳۵مورد آن به‌موقع و ۱۸۸ مورد آن با تأخیر بود.

در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز درمجموع ۳۳۷ پرواز از طریق مهرآباد انجام داد که ۱۶۳ مورد آن به‌موقع و ۱۷۴ پرواز آن با تأخیر به مقاصد خود پرواز کردند.

هواپیمایی تابان نیز در این ماه ۳۲۲ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۶۶ مورد آن به‌موقع و ۱۵۶ پرواز آن با تأخیر بود.

شرکت هوایی ایران ایرتور در این ماه ۲۷۷ پرواز داشت که ۱۷۳ مورد آن به‌موقع صورت گرفت و ۱۰۵ مورد آن با تأخیر انجام شد.

در اسفندماه سال گذشته شرکت هوایی معراج از مهرآباد ۶۷ پرواز انجام داد که ۴۶ مورد آن به‌موقع و ۲۱ پرواز آن مهرآباد را با تأخیر ترک کرد.

در این ماه شرکت جدید هوایی سپهران، درمجموع ۱۷۷ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۸۷ مورد آن به‌موقع و ۹۰ پرواز آن با تأخیر انجام شد.

در اسفندماه ۹۶ از مجموع ۱۱ پرواز شرکت هوایی ساها در فرودگاه مهرآباد، ۴ پرواز به‌موقع و ۷ پرواز با تأخیر همراه بود.

بر اساس این گزارش در اسفندماه سال گذشته پروازهای هوایی شرکت هواپیمایی آسمان و ساها نسبت به بهمن‌ماه سال ۹۶ کاهش بسیار محسوسی داشته به‌طوری‌که در این ماه شرکت آسمان ۹۸۳ و شرکت ساها ۸۰ پرواز در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام دادند.

  • ۲۷ام فروردین ۱۳۹۷
  • نیوز