تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

بررسی نحوه تعیین نرخ ارز و سیاست های دولت

الف)بازار و نرخ ارز در اقتصاد ایران
ب)ارزیابی سیاست های ارزی دولت در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
ج)چهارچوبی برای محاسبه نرخ ارز مناسب
-برابری قدرت خرید و اشکالات آن
– نرخ ارز مناسب و سیاست های مناسب ارزی

منبع: سایت صبح قزوین