تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الزامات سیاست جدید ارزی از زبان مرتضی الله‌داد

ویدئو

الزامات سیاست جدید ارزی از زبان مرتضی الله‌داد

مرتضی الله‌داد معاون اقتصادی صبح قزوین در برنامه تیتر امشب شبکه خبر ضمن مثبت ارزیابی کردن سیاست جدید ارزی، از ضرورت حمایت همه جانبه از تولید توسط دولت سخن گفت.

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

شناسه : ۱۴۷۶۶